Whatsapp

054-5253673

כתובת

הברזל 32 תל אביב

לפניכם מספר כתבות בתקשורת על אולפני לי-רון וכפי שתוכלו לראות קיבלנו המלצות באתר וואלה, אתר TMI מבית מעריב וגם התפרסמה כתבה בעיתון מעריב על שירותי  ההקלטות שלנו!